معاون رسانه آستان قدس رضوی: وقف پدیده ای ریشه دار در فطرت انسان است، بسیاری از موقوفات برای رسیدگی به مناطق محروم است

معاون رسانه آستان قدس رضوی گفت:امام رضا (ع) به عنوان یک امین برای وقف در نظر گرفته شده است.

معاون رسانه آستان قدس رضوی: وقف پدیده ای ریشه دار در فطرت انسان است، بسیاری از موقوفات برای رسیدگی به مناطق محروم است
به گزارش خبرنگار از ، سید نظام الدین موسوی معاون ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی شب گذشته در نشست رسانه و وقف گفت: مسئله وقف، یک مسئله منحصر به شرایط امروز نیست و پدیده ای ریشه دار در فطرت انسان دارد. در همه نحله ها و رویکرد ها پدیده ای شبیه به وقف داریم. وقف یک پدیده تاریخی است و با مطالعه تاریخ می توان دست یافت که تمامی کشور ایران تا به کنون چهار بار وقف شده است. وی توضیح داد: در اسلام این پدیده در زمره یک تکلیف اجتماعی مورد تاکید قرار گرفته است. در دنیای امروز نیز وقف را نمی توان به ایران واسلام منحصر کرد. حتی در این دنیای کنونی که شاهد غلبه گفتمان اومانیستی هستیم، پدیده وقف پررنگ تر نیز شده است.معاون ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی گفت: بزرگترین افرادی که در مسئله و موضوع سرمایه داری کوشش نموده اند در نهایت عمر خویش به این نتیجه رسیده اند که کوه ثروت خود را جمع آوری نمایند. در برخی از پدیده ها شاهد تناقض نیز هستیم. در زمینه اهدای جایزه صلح نوبل، این تناقض پررنگ تر است و فردی که ابزار نظامی ساخته به دنبال جایزه ای برای صلح است.موسوی اضافه نمود: در آمریکای امروز مسئله وقف، مسئله مهمی است و بسکمک از مراکز علمی آمریکا از منابع موقوفات درآمد دارند. بسکمک از نهاد های فرهنگی نیز با مسئله وقف ایجاد شده اند. این مثال ها نشان می دهد که در تمدن هایی با گفتمان فردگرایی و سرمایه داری وقف نیز وجود دارد و دارای جایگاهی حائز اهمیت است.وی توضیح داد: بسکمک از چهره های معروف دنیای خود را به وقف موظف می دانند هرچند در زندگی شخصی خود اعوجاجات گسترده داشته باشند. در یک جامعه اسلامی و مذهبی نیز بایستی وقف پررنگ تر باشد چرا که علاوه بر مسئله فطرت، موضوع آخرت نیز مطرح است.معاون ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی گفت: امروز در شرایطی که کشور احتیاج های مختلفی دارد، بایستی مسئله وقف به عنوان یک امر خیر ضوروی مورد توجه قرار بگیرد. آستان قدس رضوی به عنوان یک نهاد خیریه و بزرگترین نهاد موقوفاتی دنیا اسلام شکل گرفته تا چنین احتیاج هایی را برطرف سازد. موسوی اضافه نمود: اولین محلی که برای انجام کار خیر به ذهن انسان می رسد، احتیاج های حرم و بارگاه امام رضا به ذهن می آید و چنین آستان قدس توانسته این احتیاج را بر طرف سازد و بدل به بزرگترین نهاد موقوفاتی گردد. اما یک مسئله مطرحه آن است که تنها موقوفات متعلق به آستان تنها در زمینه حرم و زائر است؟ پاسخی که می توان به این سوال داد خیر است.وی توضیح داد: بسکمک از موقوفات برای رسیدگی به مناطق محروم است و امام رضا به عنوان یک امین برای وقف در نظر گرفته شده است. از سویی آستان قدس به دنبال برطرف احتیاج های دیگری نیز است.معاون ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی گفت: موقوفه های آستان تنوع بسیار گسترده ای دارد و امام رضا به عنوان امین این موقوفات پذیرفته شده اند. به ذهن من می رسد که این مدل برای برطرف احتیاج ها بسیار مناسب است و آستان قدس به دنبال آن است که نیت واقفان را تا جایی که ممکن است به سمت فراوری و اشتغال سوق دهد. موسوی اضافه نمود: به نظر من در زمینه افکار عمومی رسانه ها می توانند به جریان وقف کمک نمایند. اکر رسانه بتواند تعامل مثبتی با جامعه داشته باشد، میل به وقف بیشتر می گردد. بله طور طبیعی اثر رسانه در بهبود مسائل اجتماعی هویداست و می توان با کمک به فرهنگ وقف به بهبود عدالت اجتماعی بپردازیم.وی توضیح داد: یکی از ایده های مناسب در آستان، گسترش مفهوم خدمت، خادم و مخدوم است. تا سال های گذشته خادم کسی است که در خود حرم به فعالیت بپردازد و مخدوم هم تنها زائرین بودند. اما امروز با تاسیس کانون های خادم کمک این مفهوم گسترده تر شده و اکنون دایره خدمت تنها مربوط به حرم نیست و تمام کشور را در بر گرفته است. معاون ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی گفت: در زمینه وقف نیز بایستی حوزه های جدید وقف نیز تاسیس گردد تا بتوانیم فرهنگ وقف را از دایره حرم به تمام کشور بگسترانیم و آستان قدس در این زمینه نیز وظیفه محوری را بر عهده دارد. /ج.رمنبع: باشگاه خبرنگاران جوان

به "معاون رسانه آستان قدس رضوی: وقف پدیده ای ریشه دار در فطرت انسان است، بسیاری از موقوفات برای رسیدگی به مناطق محروم است" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "معاون رسانه آستان قدس رضوی: وقف پدیده ای ریشه دار در فطرت انسان است، بسیاری از موقوفات برای رسیدگی به مناطق محروم است"

نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید